Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Υποστηρικτές του ΔΙΑΓΟΡΑ

      Η Διοίκηση του ΔΙΑΓΟΡΑ μετά τους χορηγούς του Συλλόγου, θέλει να ευχαριστήσει δημοσίως και τις επιχειρήσεις του Στεφανοβικείου που συμμετέχουν στο ετήσιο ημερολόγιο μας. 
     Ο Σύλλογός μας, έδωσε και συνεχίζει να δίνει αθλητική διέξοδο στα παιδιά του τόπου μας. Γι΄αυτό αξίζει τη στήριξη όλων.