Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Συνέχεια στις ανανεώσεις για το ΔΙΑΓΟΡΑ.

Συνέχεια στις ανανεώσεις παικτών για το ΔΙΑΓΟΡΑ. Έτσι ανανέωσαν με το σύλλογο οι Αλέξανδρος Κουβελάς, Κων/νος Καραπλιάγκος, Βαγγέλης Βουραζέρης, και Δημήτρης Χολέβας.