Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Ισχυρός και τη νέα χρονιά ο σύλλογος.

Συνάντηση των μελών του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα γραφεία του συλλόγου. Στη συνάντηση αυτή έγινε αποτίμηση της επιτυχημένης περυσινής χρονιάς, και ακολούθως ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σάκης Πρασσάς έθεσε τους στόχους της νέας χρονιάς που θέλουν την ομάδα να βρίσκεται στο κορυφαίο ανταγωνιστικό επίπεδο. 

Συζητήθηκαν επίσης θέματα όπως:

  •  η διεύρυνση του Δ.Σ. με νέα μέλη και η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων του συμβουλίου 
  • εκτιμήθηκε η πολύ καλή δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία του συλλόγου από την Κατερίνα Τσιρδάνη και το Σπύρο Καραπλιάγκο και τέλος
  • συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη βελτίωση των γηπεδικών εγκαταστάσεων.