Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

19 Μαΐου, ημέρα μνήμης & τιμής

     Τιμούμε τη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου που εξοντώθηκαν από τους Οθωμανούς Τούρκους!!!
Πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο δεν είχε συνάρτηση με πολεμικές συγκρούσεις. Oι Οθωμανοί εξόντωσαν τον Ποντιακό Ελληνισμό όχι για κάτι που έκανε αλλά για κάτι που ήταν. 
 Επειδή δηλαδή ήταν Έλληνες και Χριστιανοί !!!